คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามสัญญาทุนอุดหนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ 2 โครงการ

9/5/2566 15:09:59น. 746
ทุน SID-UP 2566
          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมลงนามสัญญาทุนอุดหนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ “แพลตฟอร์มออกแบบสินค้าด้วยอัตลักษณ์กลุ่มราษฎรพื้นที่สูง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา” ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาและออกแบบสินค้าจากอัตลักษณ์ในพื้นที่ ให้มีคุณค่า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
          และโครงการ “Phayao Local Designer การออกแบบคลังข้อมูลภาพดิจิทัลสู่แบรนด์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมี ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นหัวหน้าโครงการฯ


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
9/5/2566 15:09:59น. 746
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน