ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็กต่ำกว่า 3 ปี ในสถาบันผลิตพยาบาล

10/5/2566 0:30:43น. 1282
 รับการตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็ก
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจเยี่ยมติดตามกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบศูนย์เด็กเล็กต่ำกว่า 3 ปี ในสถาบันผลิตพยาบาล ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะเด็กไทยด้วยนมแม่ฝ่าวิกฤตโควิด 19 และสานพลังเครือข่าย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น 1 ใน 10 สถาบันผลิตพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร คุณกิติมา พัวพัฒนกุล และคุณกมลวรรณ มณีวงศ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้คณะตรวจเยี่ยมได้ชมการดำเนินงานการส่งเสริมนมแม่ การเลี้ยงดูคู่เรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี รวมทั้งจุดเน้นสำคัญตามบริบทพื้นที่ และสรุปแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อการดำเนินงานในระยะต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
10/5/2566 0:30:43น. 1282
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน