คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน

10/5/2566 10:27:59น. 741
คณะสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรม”เตรียมความพร้อมการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน” ภายใต้โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ ณ โรงแรม เอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะสหเวชศาสตร์จัดกิจกรรม”เตรียมความพร้อมการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน” ภายใต้โครงการพัฒนางานสนับสนุนคณะสหเวชศาสตร์ ณ โรงแรม เอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ขำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการ
กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรียา อัมพุธ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กร เป็นวิทยากร นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท และ นางสาวพัชรินทร์ พรหมเผ่า นักกายภาพบำบัด เป็นผู้ช่วยวิทยากร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อนุชิต หน่อทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
10/5/2566 10:27:59น. 741
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน