ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร" ให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลพะเยาราม

10/5/2566 11:36:19น. 5545
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัลของบุคลากรในโรงพยาบาลพะเยาราม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร" วันที่ 29 เมษายน 2566 ณ โรงพยายาบาลพะเยาราม จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพะเยารามในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร" ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการประเมินผลด้านการตลาด ทักษะการสื่อสาร และประสบการณ์การสื่อสารภายในองค์กร นำไปสู่การต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กรต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
10/5/2566 11:36:19น. 5545
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน