คณบดี และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา

10/5/2566 11:51:29น. 620
คณบดี และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย

         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรภายในคณะฯ ร่วมเสนอร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องสมุดคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งร่วมเสนอชื่อตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 

          เมื่อถึงเวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ขำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร และ ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเปิดกล่องเพื่อสรุปผลการเสนอชื่อมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   จริเมศน์ ไพฑูรย์, อนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
10/5/2566 11:51:29น. 620
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน