ม.พะเยา เดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566

10/5/2566 13:44:59น. 1106
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


           วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมเดินขบวนเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวกิตติยา เขียวงาม กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกิตติยา เขียวงาม กองกิจการนิสิต / ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
10/5/2566 13:44:59น. 1106
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน