คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการจิตอาสาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "จิตอาสาสานพลังความรู้ เชื่อมพลังกาย ใส่ใจสุขภาพ”

10/5/2566 14:30:45น. 697
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการจิตอาสาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "จิตอาสาสานพลังความรู้ เชื่อมพลังกาย ใส่ใจสุขภาพ”
วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินโครงการจิตอาสาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "จิตอาสาสานพลังความรู้ เชื่อมพลังกาย ใส่ใจสุขภาพ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประยงค์ บุญตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนิสิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยมุ้งเน้นแกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลห้วยแก้ว โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานกิจกรรม ซึ่งรับผิดชอบโดยในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
ฐานที่ 1 ลุกนั่งปลอดภัย ห่างไกลเมื้อยล้า
ฐานที่ 2 ขยะ ยิ่งแยก ยิ่งได้
ฐานที่ 3 ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ฐานที่ 4 ออกกำลังกาย ทลายสูงวัย
ฐานที่ 5 ยืดเหยียดด้วยฤาษีดัดตน
ฐานที่ 6 การใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
10/5/2566 14:30:45น. 697
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน