วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 8

11/5/2566 15:56:34น. 250
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 8
     วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “การประเมินค่างาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักเกณฑ์การเขียนค่างานของตำแหน่ง ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
11/5/2566 15:56:34น. 250
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน