คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าพบหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพะเยาเพื่อหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาการ

12/5/2566 8:43:09น. 1224
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพะเยา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, ผศ.วีระยุทธิ์ หอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ ท่านปัทมาพร นาคเรืองศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือด้านหลักสูตร การเรียนการสอน คลินิกกฎหมาย และการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพนักกฎหมาย ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ แผนงานโครงการกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พันธศิลป์ เจนใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
12/5/2566 8:43:09น. 1224
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน