ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เข้าพบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “มูลนิธิเวชดุสิตฯปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล”

12/5/2566 23:54:55น. 1864
ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เข้าพบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตัวแทนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เข้าพบผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “มูลนิธิเวชดุสิตฯ ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” ของมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนของมูลนิธิฯ รวมถึงประสานความร่วมมือด้านวิชาการในอนาคตอีกด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
12/5/2566 23:54:55น. 1864
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน