ขอถวายมุทิตาสักการะ✨🙏🏻 พระครูพิศิษฎ์สรคุณ อนนท์ 3 ประโยค

13/5/2566 10:43:17น. 797
พระครูพิศิษฎ์สรคุณ อนนท์ 3 ประโยค
ขอถวายมุทิตาสักการะ✨🙏🏻
🔸พระครูพิศิษฎ์สรคุณ อนนท์ 3 ประโยค🔸
วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

รุ่นเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทาน
สมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร เป็น
✨พระครูปริยัติคุณาธาร✨
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

💜💛💜💛💜💛💜
#ขอถวายมุทิตาสักการะ
#สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
#วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#UniversityofPhayao #UPCM
#SDG4 #SDG5 #SDG17


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
13/5/2566 10:43:17น. 797
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน