ม.พะเยา มอบหมายให้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งจุดปฐมพยาบาล ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. บริเวณลานจอดรถอาคารหอประชุมพญางำเมือง

14/5/2566 14:51:23น. 13011
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งจุดปฐมพยาบาล ประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. บริเวณลานจอดรถอาคารหอประชุมพญางำเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น มีอาการหน้ามือ เป็นลม วิงเวียนศรีษะ เนื่องจากสภาพอากาศร้อน โดยหน่วยเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวน 1 หน่วย มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ 421 คน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และเพจมพ.โพสต์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
14/5/2566 14:51:23น. 13011
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน