คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

15/5/2566 11:24:59น. 8169
 คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คลินิกกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กา ให้การต้อนรับ ในการนี้ นิสิตได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน สอบถามถึงปัญหาทางกฎหมาย รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์คลินิกกฎหมาย และ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ให้คนในชุมชนรับทราบว่ามีหน่วยงานของคณะนิติศาสตร์คือคลินิกกฎหมาย คอยช่วยให้บริการแนะนำปัญหาทางด้านกฎหมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้ง หากเกิดข้อพิพาท ก็ยังมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก โดยการระงับข้อพิพาทที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลอีกด้วย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
15/5/2566 11:24:59น. 8169
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน