โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่

15/5/2566 16:28:46น. 168
โครงการสานสัมพันธ์นิสิตใหม่
facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
15/5/2566 16:28:46น. 168
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน