กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้สร้างความเป็นเลิศและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จิตอาสากำจัดขยะชายทะเลพัฒนาภูมิทัศน์

15/5/2566 23:41:56น. 810
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้สร้างความเป็นเลิศและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) จิตอาสากำจัดขยะชายทะเลพัฒนาภูมิทัศน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวฐิติพร มณีจันสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน นำบุคลากรกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้สร้างความเป็นเลิศและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมทะเลใส หาดทุ่งวัวแล่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนนำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกิจกรรมในโครงการฯประกอบไปด้วย กิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติก วิสาหกิจการทำผ้าบาติก หาดทรายรี เพื่อการพัฒนาทักษะสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบุคลากรกองแผนงาน ตามนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย, การบรรยายเรื่องปฏิบัติการพัฒนา Creative Thinking สู่ความเป็นเลิศกองแผนงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี, กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะ (SMART BUDGET) การใช้งาน Feature ใหม่ของระบบ e-Budget ประกอบด้วย การเรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆในระบบ e-Budget และ Power BI โดย นายศุภชัย จันต๊ะอุตม์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน พร้อมทั้งร่วมกันทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ สอบทานแก้ไข และสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศกองแผนงาน และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสาระสัมพันธ์กองแผนงาน (CSR) จิตอาสากำจัดขยะชายทะเลพัฒนาภูมิทัศน์


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิเชษฐ ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
15/5/2566 23:41:56น. 810
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน