กองอาคารสถานที่ เดินหน้าติดตั้งไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

16/5/2566 11:17:53น. 1389
กองอาคารสถานที่

           กองอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างไฟหลายพื้นที่บริเวณที่ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีพื้นที่จุดรอรถเมล์ต่างๆ รวมทั้งเส้นทางใต้หลังคาทางเดินไปลานจอดรถจักรยานยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเท้า และสัญจรไปมา ให้แก่นักเรียน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประชาชนทั่วไป บริเวณทางเดินหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงเวลากลางคืน อีกทั้งยังทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

facebooktwitterline


ภาพ :   งานสาธารณูปโภค   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
16/5/2566 11:17:53น. 1389
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน