ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร

16/5/2566 12:10:55น. 646
ต้อนรับคณะอบรมสำมะโนการเกษตร
วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับคณะจากสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่จัดอบรมโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ระดับพนักงานแจงนับ จำนวน 231 คน วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

สำมะโนการเกษตร เป็นการดำเนินการทางสถิติที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และนำเสนอผลข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรของประเทศ ได้แก่ จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร และเนื้อที่ถือครองทำการเกษตร (มีเท่าใด อยู่ที่ไหนบ้าง) ทำกิจกรรมการเกษตรอะไรบ้างและดำเนินการ อย่างไร มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้าง โดยการเก็บข้อมูล จากเกษตรกร ที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เสมือนเป็นการฉายภาพนิ่งแสดงให้เห็นลักษณะการทำการเกษตรของประเทศไทย ณ วันสำมะโน

นอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้ต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT-ใหม่) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม R503 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงราย

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวันในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
16/5/2566 12:10:55น. 646
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน