นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้า 3 ทีมที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในกิจกรรม Smart Start Idea รอบระดับมหาวิทยาลัย

17/5/2566 18:02:52น. 841
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นิสิตหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้า 3 ทีมที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในกิจกรรม Smart Start Idea รอบระดับมหาวิทยาลัย โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ภายใต้โจทย์ BCG Economy

โดยนางสาวศรุตา อินทร์จันทร์ พร้อมทีม Fizz Pop ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ และนาย ทรงพล สว่างมงคลชัย พร้อมทีม Bee Plus ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาวกรรณิการ์ เครือกลัด นางสาวจิตตมาส บุญชาญ พร้อมทีม Skinsecret ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โดยทั้ง 3 ทีม จะได้เป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัยเพื่อไปแข่งขันต่อ ในกิจกรรม GSB Smart Start Idea โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/5/2566 18:02:52น. 841
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน