คณาจารย์หลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

17/5/2566 18:15:16น. 606
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสื่อใหม่) ร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ รศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ รศ.ดร.อัศวิน ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท- ป.เอก) ในอนาคตอันใกล้นี้

นอกจากในข่วงเย็นทางคณาจารย์ยังได้ร่วมพบปะและสนทนากับศิษย์เก่า สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ด้านความสนใจและความต้องการในการศึกษาต่อ ตลอดจนแนวทางการในจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่วฃงในโครงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 66  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/5/2566 18:15:16น. 606
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน