โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9 (3/2566) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการให้บริการรักษาพยาบาล

18/5/2566 6:56:21น. 16365
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9 (3/2566) วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการในการให้บริการรักษาพยาบาล และการบริหารจัดการภายใน ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อติดตาม แก้ไข และวางแผนงบประมาณ การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  รวมทั้งการออกประกาศต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีประสิทธิภาพ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
18/5/2566 6:56:21น. 16365
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน