สาธิต มพ. ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพ ในกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ

18/5/2566 9:18:00น. 20970
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

    รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพ ในกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนเชียงของทีคการ์เด้นท์ ริเวอร์ฟร้อนท์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

      กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มอบแนวทางและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Mindset กลเม็ดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” การบรรยายสำหรับสายสนับสนุน ในหัวข้อ “คิดใหม่ ทำใหม่ ด้วยหัวใจบริการ Next Normal” การบรรยายสำหรับสายวิชาการ ในหัวข้อ “ องค์กรผู้นำด้านการศึกษาคุณค่าแห่งอนาคต Educational Leadership Tools for Change Agent” โดย ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์” โดย รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนร่วมระดมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้แสดงความคิดเห็นและมุมมองในการพัฒนาโรงเรียน แก่คณะผู้บริหาร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
18/5/2566 9:18:00น. 20970
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน