กองอาคารสถานที่ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพื้นที่สวนและภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

18/5/2566 15:06:22น. 1068
กองอาคารสถานที่

      กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ณัฐวุฒิ  สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับหัวหน้างานของกองอาคารสถานที่ และเจ้าหน้าที่งานสวนและภูมิทัศน์ เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการและการตกแต่งภูมิทัศน์ในสวน การขยายพันธ์พืช การอนุบาลกล้าไม้ การจัดทำเส้นทางชมธรรมชาติ การจัดทำป้ายสื่อความหมาย ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร และสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความสวยงาม และปลอดภัย ตามนโยบายการส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชัย ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นผู้ให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวผ่องนภา พรมเเปง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
18/5/2566 15:06:22น. 1068
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน