นักกีฬาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

19/5/2566 11:19:09น. 508
นักกีฬาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นักกีฬาคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39The Happiness Games” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยตัวแทนนักกีฬาศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์สมพงษ์ รูปทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมพิธีมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงษ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 


     การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาบุคลากร จากสถาบันอุดมศึกษา กว่า 120 สถาบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างสถาบันการศึกษา ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดส่งคณะนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา เทนนิส เปตอง ว่ายน้ำ ฟุตบอล สนุกเกอร์ แบดมินตัน และวอลเล่ย์บอล รวมนักกีฬาทั้งหมด 88 คน สำหรับนักกีฬาของคณะศิลปศาสตร์มีจำนวน 5 ราย ดังนี้


1. อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย             นักกีฬาแบดมินตัน

2. ดร.รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ      นักกีฬาวอลเล่ย์บอล

3. อาจารย์สมพงษ์ รูปทรง              นักกีฬาวอลเล่ย์บอล

4. ดร.อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด                  นักกีฬาฟุตบอล

         5. อาจารย์จอมภพ ณ นครพนม        นักกีฬาฟุตบอล


ภาพ / ข้อมูล : อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
19/5/2566 11:19:09น. 508
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน