คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

19/5/2566 16:11:11น. 1040
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
      วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดำเนินโครงการพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566   ห้องเรียนภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า และผ่านทางระบบ Zoom Meeting
      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมแนะนำวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ของคณะฯ รวมถึงนำเสนอแนวทางการดูแลพัฒนานิสิตตลอดระยะเวลาการศึกษา
       จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ พร้อมด้วยทีมงานวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญที่ผู้ปกครองจำเป็นต้องทราบ เช่น การลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา สวัสดิการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ปรากฏในคู่มือผู้ปกครอง รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะฯ หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม
       โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนิสิต และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ และเพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
19/5/2566 16:11:11น. 1040
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน