คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

20/5/2566 12:50:54น. 8842
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ณ ห้อง PKY3 อาคารเรียนรวมภูกามยาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง PKY3 อาคารเรียนรวมภูกามยาว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1

กิจกรรมในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง อันจะนำไปสู่การปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์และระหว่างเพื่อน รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยแก่นิสิต 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
20/5/2566 12:50:54น. 8842
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน