คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับน้องใหม่ ฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 พวงครามช่อที่ 17

20/5/2566 22:21:31น. 859
คณะสหเวชศาสตร์ ต้อนรับน้องใหม่ ฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 พวงครามช่อที่ 17
          วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 หนึ่งในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาโดยระบบถ่ายทอดสดไปยังห้องต่าง ๆ  ซึ่งทางคณะสหเวชศาสตร์จัดขึ้น ณ ห้อง PKY 6 อาคารเรียนรวม
          ในช่วงเช้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่รหัส 66 ฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 จากนั้นอธิการบดีพร้อมทีมผู้บริหารได้มาพบกับนิสิตทุกคณะตามสถานที่ต่าง ๆ และในช่วงบ่ายคณบดีคณะสหเวชศาสตร์กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ จากนั้นทางคณะฯได้จัดกิจกรรมแนะนำผู้บริหาร ทีมงานวิชาการ ทีมพัฒนาคุณภาพนิสิต แนะนำบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา ดร.เอกพจน์ พรมพันธ์ จากนั้นเป็นกิจกรรมประธานหลักสูตรพบนิสิตรหัส 66 การนำเสนอของประธานหลักสูตรทั้ง 2 สาขาประกอบด้วยสาขาเทคนิคการแพทย์โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เสริม สุรพินิจ และประธานหลักหลักสูตรกายภาพบำบัด ดร.วีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อนุชิต หน่อทอง, ธิชาพร พูลสวัสดิ์, ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    จริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
20/5/2566 22:21:31น. 859
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน