วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

21/5/2566 14:06:23น. 697
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566
💜วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566💛
📝
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการจัดการ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้จัดสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจบริการ
ทั้งนี้ ได้จัดการสอบคัดเลือกในรูปแบบ Onsite ณ ห้องR805 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพฯ
📸ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม
.
.
.
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   rachatapan.wo@up.ac.th   
21/5/2566 14:06:23น. 697
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน