วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่

22/5/2566 10:56:14น. 507
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต พร้อมด้วย ดร.กษิฎิฏฏ์ มีพรหม รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่” โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอทุนวิจัย รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต สังคม องค์กร รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
22/5/2566 10:56:14น. 507
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน