โรงเรียนสาธิต มพ. จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

22/5/2566 11:17:45น. 27026
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายจากคณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำชั้น พร้อมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในหอพักและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ยังได้ดำเนินการประชุมสามัญประจำปีของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีบริหาร 2565 โดยประธานที่ประชุม ดร.บริบูรณ์ บุญยู่ฮง ประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวถึงความสำคัญของชมรมผู้ปกครองและครูฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้มีการจัดการเลือกตั้งประธานชมรมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์ให้ นายธวัช สุทธวงค์ ดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีบริหาร 2566 พร้อมสานต่อกิจกรรมของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
22/5/2566 11:17:45น. 27026
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน