คณะวิศวะฯ ต้อนรับเกียร์ 14 ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566

22/5/2566 16:55:51น. 1020
คณะวิศวะฯ ต้อนรับเกียร์ 14 ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 และต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 ให้แก่นิสิตจำนวน 230 คน ณ ห้อง UB004 อาคารอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยทีมวิชาการ อ.วาสนา นากุ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้ชี้แจงถึงปฏิทินการศึกษาและคู่มือสำหรับนิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับนิสิตเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
22/5/2566 16:55:51น. 1020
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน