วิทยาเขตเชียงรายให้บริการสถานที่ในการฝึกอบรม

23/5/2566 11:56:51น. 810
บริการสถานที่ในการฝึกอบรม
วิทยาเขตเชียงราย ต้อนรับผู้นำนิสิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยากิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นเพื่อให้สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ได้สร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งการพัฒนาผู้นำ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้บริการห้องพักยูพีริมกก แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรมนอกจากนี้ วิทยาเขตเชียงรายยังได้ต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโอกาสที่ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT-ใหม่) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม R503 อาคารเรียนรวมวิทยาเขตเชียงรายสำหรับผู้ที่สนใจเช่าสถานที่และห้องพัก สามารถดูรายละเอียดและบริการของเราได้ที่ http://www.crc.up.ac.th/th/rooms-facility.php สอบถามข้อมูลได้ทุกวัน
ในเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5315 2152


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
23/5/2566 11:56:51น. 810
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน