กองอาคารสถานที่ ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2566

23/5/2566 12:58:48น. 832
กองอาคารสถานที่
          วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มอบหมายให้ นายชลาธร ทวีกุล หัวหน้างานความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจตราทรัพย์สิน อาคารสถานที่  ที่ได้รับมอบหมายให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่พร้อมลงนามรับ – ส่งมอบไว้เป็นหลักฐานและดูแลทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ทำการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย ตลอด 24 ชม. พร้อมเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2566 จากนั้นผู้บังคับบัญชาและคณะครูฝึกจนท.สายตรวจ อ.๙๙ ได้เข้าพื้นที่ พร้อมด้วยหัวหน้าชุดวิ่งรายงานเหตุการณ์กับบังคับบัญชา ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและชี้แจงข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเข้าร่วมเปิดการฝึกอบรม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ฟื้นฟูระเบียบวินัยและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีผู้เข้าร่วมมีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการฝึกทบทวน จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานความปลอดภัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
23/5/2566 12:58:48น. 832
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน