สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2566

23/5/2566 15:09:44น. 541
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร
และการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้แนะนำบริการต่าง ๆ รวมถึงแนะนำพื้นที่ให้บริการภายในอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
เพิ่มข่าวสาร/ตรวจทาน : นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ
ภาพ :    นายปิยะศักดิ์ อินบัว นักเรียนโรงเรียนสาธิต นายธนภัทร อิ่นเมืองแก้ว นักเรียนโรงเรียนสาธิต นายนรวิชญ์ มหาพรม นักเรียนโรงเรียนสาธิต นางสาวธนภรณ์ เอมใจ นักเรียนโรงเรียนสาธิต
             นางสาววิไล     จันทร์แก้ว, นางสาวเจนจิรา คำหล่อ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปิยะศักดิ์ อินบัว นักเรียนโรงเรียนสาธิต นายธนภัทร อิ่นเมืองแก้ว นักเรียนโรงเรียนสาธิต นายนรวิชญ์ มหาพรม นักเรียนโรงเรียนสาธิต นางสาวธนภรณ์ เอมใจ นักเรียนโรงเรียนสาธิต นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นางสาวเจนจิรา คำหล่อ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
23/5/2566 15:09:44น. 541
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน