นักวิจัยคณะเกษตร ม.พะเยา เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติกับนักวิจัยไต้หวัน มุ่งสู่ความเป็นสากล และระดับนานาชาติ

23/5/2566 15:12:32น. 715
นักวิจัยคณะเกษตร ม.พะเยา เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติกับนักวิจัยไต้หวัน มุ่งสู่ความเป็นสากล และระดับนานาชาติ

นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติกับนักวิจัยไต้หวัน ภายใต้การได้รับทุนสนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ปี พ.ศ.2565-2566

 

ในระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ ได้นำเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสถาบันกับทางนักวิจัยของประเทศไต้หวัน ภายใต้ทุนสนับสนุนจากโครงการภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับ Partnership Initiative Fund: S&T จากหน่วยทุน บพค. ปี พ.ศ.2565-2566

 

ซึ่งเน้นให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสทำงานวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ และ พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่นำไปสู่ผลกระทบเชิงวิชาการ ซึ่งมีสถาบันการศึกษาของไต้หวันจำนวน 3 แห่ง ตอบรับร่วมวิจัย และ ยินดีขยายผลไปสู่ความร่วมมือระดับ MOU ดังนี้ คือ National Chung Hsing University, National Formosa University และ National Ilan University ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของทีมวิจัยที่จะยกระดับการจัดกิจกรรมวิจัยที่มีนักวิจัยและนักศึกษาต่างประเทศเข้าร่วม ให้มุ่งสู่ความเป็นสากล และระดับนานาชาติต่อไป

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
23/5/2566 15:12:32น. 715
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน