ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อการบรรยาย "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและแนวทางการ

23/5/2566 15:27:44น. 573
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 - 12.00 น. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อการบรรยาย"เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์" นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีร วงศ์อุปราช อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนผลงานวิจัยและแนวทางการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM

 


ภาพ : นายปรเมศวร์ ปัญญา, นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นางสาวเจนจิรา คำหล่อ
ข่าว  : นางสาววิไล จันทร์แก้ว
เพิ่มข่าวสาร/ตรวจทาน : นางสาวฐานนันท์นาฎ  หาญเลิศ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรเมศวร์ ปัญญา, นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นางสาวเจนจิรา คำหล่อ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
23/5/2566 15:27:44น. 573
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน