คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ อบรมฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

23/5/2566 16:20:40น. 1176
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ในหัวข้อ อบรมฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติในกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การอพยพหนีไฟ สามารถป้องกันและระงับเหตุได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วย

       การจัดโครงการในครั้งนี้นำโดย ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกอบรมเทศบาลตำบลแม่กา นำโดย จ่าเอกธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ และทีมงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคลากร นิสิต และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 80 คน

     ภายในโครงการมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟ ประเภทของถังดับเพลิง วิธีการปฏิบัติในกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยใช้หุ่นจำลอง และได้ฝึกซ้อมการอพยพ และดับเพลิง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสัมผัสถึงการผจญเหตุจริง เมื่อเกิดหตุฉุกเฉินจะสามารถป้องกันและระงับเหตุได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง สามารถอพยพผู้คนได้อย่างปลอดภัย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
23/5/2566 16:20:40น. 1176
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน