คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

23/5/2566 16:29:59น. 703
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว "สาสุข
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่💜💛💙
และการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566❤️❤️
"ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว "สาสุข'ม.พะเยา"
ณ ห้อง UB 001 (อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์)
โดยมีกิจกรรมดังนี้
ช่วงเช้า
-อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) กล่าวต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 และบรรยายการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) บรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ และรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ) ร่วมบรรยาย
-การแนะนำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neo+ และกิจกรรม Study-Life Balance ปรับสมดุลชีวิตการเรียน โดยศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
ช่วงบ่าย
-ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ แนะนำบุคลากรของคณะ พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับนิสิตใหม่
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร แนะนำความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
-ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต แนะนำการเรียนให้ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี แนะนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ และโรงพยาบาลสวนปรุง จัดกิจกรรม "การเสริมสร้างพลังใจ นิสิตใหม่ '66"
เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเป็นการเสริมทักษะในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและการเข้ากับเพื่อนใหม่
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
23/5/2566 16:29:59น. 703
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน