คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม "นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พบหลักสูตร"

23/5/2566 16:51:45น. 709
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม "นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พบหลักสูตร"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม "นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พบหลักสูตร" เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่ของแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งให้แต่ละหลักสูตรได้แนะนำแนวทางในการศึกษาและโครงสร้างการศึกษาของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการดูแลนิสิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดระยะการเข้าศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
23/5/2566 16:51:45น. 709
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน