หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่อนามัยชุมชน CMHUP FIRST STEP 66th

23/5/2566 16:58:26น. 1511
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่อนามัยชุมชน CMHUP FIRST STEP 66th
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่อนามัยชุมชน CMHUP FIRST STEP 66th เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อมุ่งสร้างสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และนิสิตใหม่ สร้างความรู้ความเข้าใจต่อหน่วยงาน การบริการของหลักสูตรฯ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเรียนสอนและพันธกิจในหลักสูตรฯ และเพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการเรียนในหลักสูตรฯ
กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 แนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นักวิชาการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์ โดยทีมคณาจารย์
กิจกรรมที่ 2 ชี้แจงแนวทางการเรียนสอนในหลักสูตรฯ และสิทธิพิเศษฯ โดยทีมคณาจารย์
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนิสิต โดยทีมคณาจารย์
กิจกรรมที่ 4 การแสดง Flash Mob ของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยตัวแทนนิสิต
กิจกรรมที่ 5 การแสดงขับร้องประสานเสียง CMHUP Choir โดยตัวแทนนิสิต
กิจกรรมที่ 6 สร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยตัวแทนนิสิต
กิจกรรมที่ 7 เกมส์ปริศนาตอบคำถาม และมอบรางวัล


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์กฤษฎา สารทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
23/5/2566 16:58:26น. 1511
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน