มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา

23/5/2566 17:19:35น. 834
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา

                        อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/5/2566 17:19:35น. 834
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน