วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

24/5/2566 11:45:22น. 543
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณทางการศึกษาและสถิติ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณทางการศึกษาและสถิติ” โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค แนวทางการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณทางการศึกษาและสถิติที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต บุคลากรสายวิชาการ ตามเป้าหมายของวิทยาลัยการศึกษาและมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
24/5/2566 11:45:22น. 543
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน