กองอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมปรับภูมิทัศน์ต้อนรับเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

24/5/2566 15:20:38น. 890
กองอาคารสถานที่
          กองอาคารสถานที่ งานสวนและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทำการตกแต่งสวนหย่อมบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาลัยพะเยา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน ตามนโยบายการส่งเสริมให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ต้อนรับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ที่จะมาถึงนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล ,งานสวนและภูมิทัศน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
24/5/2566 15:20:38น. 890
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน