คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมรับน้อง

24/5/2566 17:04:34น. 945
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมกิจกรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First AID) อันประกอบด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรคที่พบบ่อย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

โดยการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ให้แก่ตัวแทนผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้แก่สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนชั้นปี ตัวแทนชมรมต่างๆของคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมรับน้อง และกิจกรรมอื่นๆ ในคณะตลอดปีการศึกษา 2566 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พว.พยนต์ ดวงทิพย์ ,นฉพ.พนัชกร สุนันต๊ะ และนายไชยวัฒน์ เรืองจิตต์ ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้อบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นางสาวพวงผกา ธนะจักร์ หัวหน้างานแผนงานและงานคุณภาพองค์กร นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ร่วมเข้าฝึกอบรมพร้อมกับนิสิตในครั้งนี้ด้วย


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
24/5/2566 17:04:34น. 945
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน