วิศวกรรมเครื่องกล มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร

25/5/2566 10:09:53น. 922
วิศวกรรมเครื่องกล มพ. ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร
         วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) จากสภาวิศวกร โดยภายในหลักสูตรมีเนื้อหาของรายวิชาที่ครบถ้วน ทั้งความรู้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) รวมถึงมีคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมสำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2565 – 2569


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   sireethorn.ro@up.ac.th   
25/5/2566 10:09:53น. 922
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน