คณะนิติศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

25/5/2566 10:30:31น. 1797
สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายคุณภาพนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ ตัวแทนชั้นปี ตัวแทนชมรมต่างๆของคณะนิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนรู้และเข้าใจการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

ในการนี้คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางณลภัส ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
25/5/2566 10:30:31น. 1797
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน