คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

25/5/2566 10:57:33น. 624
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "กระอำนาจด้านสุขภาพ โอกาสและความท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการอุบัติเหตุทางถนนและระบบสุขภาพปฐมภูมิ" ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซด์ จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายหมออนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "กระอำนาจด้านสุขภาพ โอกาสและความท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการอุบัติเหตุทางถนนและระบบสุขภาพปฐมภูมิ" ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซด์ จังหวัดภูเก็ต
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ดร.สุทธิชัย ศิรินวลประธานหลักสูตรอนามัยชุมชน ดร.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/5/2566 10:57:33น. 624
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน