หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการการบูรณาการแพทย์แผนไทย

25/5/2566 11:58:09น. 617
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการการบูรณาการแพทย์แผนไทย
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จัดกิจกรรมโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการการบูรณาการแพทย์แผนไทย
นำโดย อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ หัวหน้าโครงการฯ ดำเนินการเปิดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการการบูรณาการแพทย์แผนไทย และบรรยายเรื่องการบูรณาการศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้านเวชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และเภสัชกรรมแผนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบูรณาการศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้านเวชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย และเภสัชกรรมแผนไทย ให้ประชาชนในชุมชนได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสามารถนำความรู้ในการทำน้ำมันไพลไปใช้ต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้
ทั้งนี้มีบุคลากร ประชาชน/ผู้ที่สนใจ และนักเรียน/นิสิต จำนวน 65 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการแบ่งกลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 การดูแลสุขภาพตนเอง โดย อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ อาจารย์ระวีพรรณ สุนันต๊ะ �นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว และนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
กลุ่มที่ 2 “การนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดย อาจารย์พงศธร ศิลาเงิน อาจารย์ภากรณ์ �ภู่สุวรรณ และนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
กลุ่มที่ 3 “การนวดรักษาโรค โดย อาจารย์เก่ง ชัยชนะ นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
25/5/2566 11:58:09น. 617
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน