ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับคณะจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ฟ้ามุ่ยช่อที่13)

25/5/2566 14:06:04น. 590
#ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
          เมื่อวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2566 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรร่วมกับคณะจัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ฟ้ามุ่ยช่อที่13) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ที่ให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้เข้าแนะนำศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รวมถึงบริการต่าง ๆ ให้นิสิตใหม่ได้ทราบเพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการและประชาสัมพันธ์บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
#นิสิตใหม่มหาวิทยาลัยพะเยา#นิสิตปี1 #นิสิต2566 #ฟ้ามุ่ยช่อที่13

ภาพโดย : นางสาวเจนจิรา คำหล่อ
นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม
นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์
นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
นางสาวพิชญธิดา นึกรักษ์ นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
นายพงศกร กาวิน นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษา
ข่าว : นางสาววิไล จันทร์แก้ว


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เครือข่ายความร่วมมือ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
25/5/2566 14:06:04น. 590
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน