คณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

26/5/2566 13:57:18น. 501
คณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

       เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ (Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies) ได้จัด "การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566" ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วย อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น Mr. Toshiaki Kanaya และ Dr.Isao Yamaki อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็น Host การประชุมฯ ทั้งนี้ มีตัวแทนจาก 8 มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ และ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ

 

       การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาฯ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดยในภาคเช้า มีกิจกรรมแนะนำตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการกล่าวรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณของเครือข่ายฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการนำเสนอโครงการพร้อมงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการในปี 2566 นี้ ให้แก่ตัวแทนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จากนั้นในภาคบ่าย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ ได้ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการ Facebook Page ของเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเลือกสัญลักษณ์ของเครือข่ายฯ รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลกิจกรรมดังกล่าวฯ


ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลและภาพปก: Facebook Page: Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์:
http://libarts.up.ac.th/  
Facebook Page:
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    Northern Thai University Consortium for Japanese Language-Japanese Studies / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
26/5/2566 13:57:18น. 501
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน