กองอาคารสถานที่ รับฟังเสียงสะท้อนจากสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษา

26/5/2566 19:00:52น. 814
กองอาคารสถานที่

     วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย

ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ หัวหน้างาน ให้การต้อนรับผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จากสภานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมปรึกษาหารือ และประสานงานความร่วมมือการทำงานร่วมกัน โดยผู้แทนนิสิตได้นำผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาต่างๆ และนำข้อร้องเรียนจากนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา นำมาปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค อีกทั้งได้มีข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้แทนนิสิต ในการพัฒนาพื้นที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ทางด้านไฟฟ้า ประปา แสงสว่าง รวมถึงการบริการสวัสดิการพื้นฐานสาธารณะ ทางด้านการรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด การบริการรถโดยสาร การจัดการขยะ เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับนิสิตใหม่ที่จะเข้ามาอยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีความสุข มีสุทรียภาพ มีสุขภาพที่ดีต่อไป        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวุฒิ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
26/5/2566 19:00:52น. 814
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน